Szabályzat

Behúzós, (behordós) horgászat szabályai a Balatonon


Behúzós, (behordós) horgászat szabályai a Balatonon

 

A Balatonra behúzós (7 napos, 72 órás) területi jegyet váltott horgász köteles betartani a Balatoni Horgászrend rendelkezéseit, továbbá annak 37. pontja értelmében a továbbiakban részletezett szabályozást. E szabályzat megsértése a Balatoni Horgászrend megsértésének minősül és a területi jegy bevonását, valamint a területi jegy váltásától való eltiltást vonhatja maga után. Célunk, hogy a behúzós (bojlis) horgászat rendezett, szabályozott keretek közé helyezésével az eddigieknél sokkal hatásosabb módon tudjuk megvédeni a tó különleges természeti értékkel bíró nagytestű pontyállományát, és lehetőség szerint a legnagyobb mértékben legyünk képesek felszámolni a nagy pontyok elvándorlását, piaci értékesítését. Ehhez közös összefogás szükséges a szektor horgászaival, és közösen gondolkodva igyekeztünk kialakítani a módszer gyakorlásának részleteit.

 

1. Általános rendelkezések:

1.1. A behúzós (behordós) horgászat célja a békés halak megfogása, lemérése, lefényképezése, majd kíméletes visszabocsátása.

1.2. Behúzásnak, behordásnak minősül az a horgászmódszer, amelynek során a horog és a horgászbot közötti távolság nem kizárólag a dobás ereje által alakul ki, tehát ha a horgász a szereléket eszköz használatával (pl. csónak, etetőhajó, egyéb megengedett jármű), vagy a vízben begyalogolva, beúszva juttatja el a horgászhelyre. Szintén behúzásnak minősül a vízben történő begyalogolással, majd dobással bejuttatott végszerelékkel való horgászat mindaddig, míg a Balaton átlag vízállása 80 cm felett van (www.hydroinfo.hu).

1.3. A fenti elv alapján a behúzós horgászjeggyel rendelkező horgász köteles minden megfogott hal esetében betartani a kíméletes bánásmód szabályait (ld. 3. pont).

1.4. Behúzós horgászatra az alábbi esetekben van lehetőség:

1.4.1. Vízparti ingatlant birtokló vagy üzemeltető szervezetek (pl.: kempingek, önkormányzatok) a saját partszakaszukon kijelölhetnek behúzós horgászhelyet, amelyekre a boiliebalaton.hu főoldaláról elérhető helyfoglalásos rendszerében is, vagy közvetlenül a tulajdonosnál/üzemeltetőnél lehet időpontot foglalni. A foglalás rendszere itt teljesen nyílt, bárki számára elérhető.

1.4.2. A vízparti magáningatlanokon is van lehetőség behúzva horgászni, amennyiben a horgász érvényes területi jeggyel és bejelentkezéssel rendelkezik.

1.4.3. A teljesen szabad vízparti közterületeken is van lehetőség behúzós horgászatra a fürdési szezonon kívül. Itt fontos, hogy a helyeket a horgász nem előre foglalja le. A korábban is meglévő etika szerint bárki leülhet egy szabad partszakaszon horgászni. De onnantól kezdve, hogy leült, más horgász már nem tudja a helyet elfoglalni, csak ha befejezte a horgászatot. A behúzós horgászat helyének és idejének bejelentési kötelezettsége itt is fennáll, de csak a hely elfoglalását követően. Természetesen ezeken a helyeken a horgász a felelős, hogy megfeleljen a köztisztasági, higiéniai előírásoknak. A területen való életvitelszerű tartózkodás (sátorozás, egyéb szabadban alvás) lehetőségeiről a közterület fenntartójától kell tájékozódni és az általa megszabott feltételeket be kell tartani.

1.4.4. A horgászhelyet biztosító szolgáltató a 2013. évi CII. törvény 23/D.§-ban megfogalmazott előzetes írásos hozzájárulás birtokában folytathatja tevékenységét, melynek feltételei a www.balatonihal.hu oldal vonatkozó menüpontjában olvashatók.

1.5. A behúzós horgászat a szabad vízparti közterületeken (nyílt strandokon) jégvesztétől május 31.-ig, illetve szeptember 15.-től jégbeálltáig 00:00-24:00 óráig engedélyezett.

1.6. A foglalható behúzós horgászhelyek területhasználati rendjének megsértése a balatoni horgászrend megsértésének minősül.

1.7. Amennyiben közvetlen vízparti ingatlanon kirívó horgászrendi szabályszegés történik, a behúzós horgászmódszer gyakorlása betiltható az adott partszakaszt határoló pontos koordináták megjelölésével.

1.8. A 7 napos területi jegy a bejelentkezés időpontjától számított 168. óra végéig érvényes. A bejelentkezés kezdő időpontja a jegy érvényességi idejének első napján, vagy azt 1 nappal megelőzően adható meg. Pl.: március 1-én 13:00-kor vásárol a horgász egy 7 napos behúzós jegyet, amely 7 naptári napon át, március 2-3-4-5-6-7-8-án érvényes. Ez esetben a horgász megteheti, hogy a bejelentkezését március 1-én 14:00-tól megkezdi. Ekkor a jegyének érvényessége március 1. 14:00-tól március 8. 14:00-ig tart.

1.9. A behúzós horgásznak, a horgászat megkezdése előtt kötelessége bejelentkezni. Horgászat megkezdésének tekintendő a bójázás, és az etetés is. A bejelentkezéssel a vízparton ténylegesen eltöltött időszakot kell megjelölni, mely minimum 1, maximum 8 nap lehet.

1.10. A lefoglalt horgászhelyhez tartozó területen az érvényes foglalás idejére sátor felállítása, vagy lakókocsi telepítése engedélyezett, amennyiben a terület tulajdonosa/fenntartója ahhoz hozzájárul.

1.11. A behúzós horgász, a bejelentkezés időtartama alatt megfogott őshonos halakat köteles a Balatonba visszaengedni. A bejelentkezés időtartamán kívül fogott halat a bejelentkezés időtartama alatt a horgászhelyen tartani tilos!

1.12. Érvényes bejelentkezéssel, behúzásra feljogosító területi horgászjeggyel rendelkező horgász akkor sem tarthat meg őshonos halat, ha normál területi jeggyel is rendelkezik.

1.13. 20 kg-ot elérő vagy meghaladó tömegű ponty megfogása esetén az alábbiak szerint kötelező eljárni:

jelentse a fogást, majd tárolja be a halat kollégánk megérkezéséig:

- HA rendelkezik úszó mérlegelővel, és megoldható a hal sérülésmentes tárolása (a hullámzás nem veri kövekhez, egyéb tárgyakhoz). Munkanapokon 08:00-16:00 között: a 06 30 200 8497 számot kérjük hívni. Ezen időszakon kívül pedig kérjük ugyanezen számra sms-t küldeni.

- HA fél órán belül nem jelzünk vissza, vagy a fenti körülmények nem állnak rendelkezésre, gyors fotózást és mérlegelést követően köteles a halat a lehető legrövidebb időn belül visszaengedni a Balatonba. Ebben az esetben kérjük a hal mindkét oldalát lefotózni és a képeket, a pontos súlyt, valamint a fogás helyét és idejét (dátum, óra, perc) az ugyfelszolgalat@balatonihal.hu e-mail címre elküldeni. (Ha balatoni abszolút rekordról lenne szó, mindenképp várja meg kollégánk visszajelzését.)

1.14. Kérjük, hogy amennyiben amur vagy busa kerül horogra, és azt a horgász nem kívánja megtartani, jelezze Társaságunk felé (06 30 350 3333), gondoskodunk annak elszállításáról.

 

2. A behúzós horgászat szabályai:

2.1. A horgász 2 bottal, szerelékenként (botonként) egy darab, egy ágú horoggal horgászhat. A hajszálelőkés, élettelen csali-felkínálása kötelező irányelv.

2.2. 18. évét be nem töltött horgász kizárólag felnőtt felügyelete mellett horgászhat behúzós módszerrel.
2.3. Április 1. – április 30. közötti és november 1. – március 31. közötti időszakban érvényes bejelentkezéssel, valamint behúzásra feljogosító engedély megléte esetén a behúzós horgász a Balatoni Horgászrend 33. és 35. pontja alól (csónakos tilalom) felmentést kap. Ebben az időszakban a vízen tartózkodás az alábbi esetekben engedélyezett:

a) a hal fárasztása, visszaengedése,

b) a horgászhely etetése,

c) helykeresés, vagy a szerelék behúzása.

2.4. Tilos az etetőhajó alkalmazása, kivéve a behúzásra feljogosító horgászjegyet váltott horgász esetében, amennyiben érvényes bejelentkezéssel rendelkezik.

2.5. Fonott főzsinórok használata tilos! Leadcore (ólombetétes kagylóálló zsinór) maximum 1 méteres hosszúságban használható! Kérjük továbbá, hogy a főzsinórt minimum 0,35 mm-es vastagságban, valamint a (kagylóálló) előtétzsinórt minimum 0,50 mm-es vastagságban, maximálisan 40 méteres hosszúságban használjon minden behúzós módszert alkalmazó horgásztárs!

2.6. Elhagyós szerelék esetén ólomsúly használata tilos! Ólomsúly csak inline, vagy running-rig megoldással alkalmazható. Az oldalakasztós ólom fél-fix csúszós lehet, így csak esetleges szakadásnál hagyható el. Különböző ólom elhagyós lead clips-ek használata nem engedélyezett.

2.7. A leakadt végszereléket a behúzós horgász köteles megpróbálni kiszabadítani, vagy ha ez nem sikerül, az akadás helyéhez a lehető legközelebb elvágni amennyiben az időjárási körülmények ezt megengedik.

2.8. Szonár használata a Hhvtv. szabályozása szerint engedélyezett.

2.9. Kizárólag elektromos csónakmotor használata engedélyezett.

2.10. Horgászni kizárólag a foglaláshoz tartozó, kijelölt horgászhelyen belül lehet.

2.11. A felszerelések a partvonalra merőlegesen vethetők be, oldalra eltérni csak a kijelölt horgászhely által határolt területen belül, a többi horgász zavarása nélkül lehet.

2.12. Horgászonként 2 db dőlőbója használható, amelyet napnyugtától napkeltéig ki kell világítani!

2.13. A behúzós horgászok a szabad vízparti közterületeken (nyílt strandokon) egymás mellé közvetlenül nem táborozhatnak le. A dőlőbója körül 40 méteres sugarú körben, illetve a bója és a part által határolt 80 méter széles területen más behúzós horgász nem horgászhat. (Lásd a lenti ábrát!) Legközelebb, oldalirányba 40 méterre lehet a következő behúzós horgász annak érdekében, hogy parti dobós módszert alkalmazó is tudjon horgászni. A magánterületeken (kempingek, vízparti ingatlanok) a helyi területhasználati szabályzatnak megfelelően ülhetnek le egymás mellett a behúzós horgászok.

2.14. A felszerelés bejuttatása partról történő bedobással, vízbe gyaloglós behordással, etetőhajóval vagy csónakkal történő behordással történhet.

2.15. A felszerelés bejuttatásának maximális távolsága a horgászhely partvonalától mért 350 méter a Balatonfűzfői Horgász Egyesület kikötőjétől nyugati irányba Keszthelyig, a BHNP Zrt. kikötőjéig, a fennmaradó partszakaszokon 450 m.

2.16. A bevetett horgászbotokat őrizetlenül hagyni, illetve felügyeletüket másra bízni tilos! Őrzött, felügyelt felszerelésnek minősülnek a következő esetek:

a) A horgász a felszerelésének 50 méteres körzetében tartózkodik és a kapásjelző által közvetített jelzésre haladéktalanul reagálva megkezdheti a hal fárasztását;

b) A horgász a vízen tartózkodik, amelynek célja a hal fárasztása, visszaengedése, a horgászhely etetése, vagy (arra feljogosító jegy esetében) a szerelék behúzása.

2.17. A Balaton teljes medre vízi út – hajózásra alkalmas vízterület. Ezt szem előtt tartva a horgász kártérítési igénnyel nem élhet a vízijármű vezetőjének irányába, amennyiben a felszerelésében, a vízijármű közlekedéséből eredeztethetően bárminemű kára keletkezik. A horgásznak – különös tekintettel a behúzós horgásznak – az elérhető technikai megoldások (például különböző zsinórsüllyesztők) alkalmazásával a felszerelésében keletkező kár lehetősége minimalizálható.

 

3. A kíméletes bánásmód szabályai:

3.1. Őshonos halat elvinni, betárolni tilos! A betárolás tiltása az éjszakai időszakra is vonatkozik!

3.2. A halakkal való kíméletes bánásmód elvén a megfogott halat fényképezés és mérés után azonnal, kíméletesen vissza kell engedni a vízbe!

3.3. A kíméletes horgászmódszer gyakorlásának érdekében az alábbi eszközök megléte és használata kötelező:

a) Jó minőségű, vastagon párnázott, vízhatlan anyagból készült, merev oldalfallal rendelkező matrac, azaz „pontybölcső”. (A halak elhelyezésére az említett eszközt megnedvesítve kötelező használni!)

b) Sűrű szövésű, min. 90 x 90 cm-es merítőháló.

3.4. A 70 cm alatti pontyot partra szállítani tilos! Az ilyen méretű pontyokat az esetleges fotózást követően haladéktalanul, a megfogás helyén vissza kell engedni a Balatonba. A csónakból történő fárasztást követően a fogott pontyot fotózás céljából a partra szállítani az alábbi módokon szabad:

a) A horogszabadítás után a pontyot a szákkal együtt a vízben hagyva szabad vontatni, olyan módon, hogy a hal feje a haladási irányba nézzen.

b) A horogszabadítás után a pontyot a szákból merev falú matracra fektetve és azt folyamatosan friss vízzel locsolva szabad szállítani.

c) A parthoz érkezést követően a halat kizárólag úszó mérlegelőbe téve szabad a vízparton elhelyezett merev oldalfallal rendelkező pontybölcsőbe átvinni. Tehát a merítőhálóban lévő halat úszómérlegelő használata nélkül a vízparti bölcsőig átvinni, vagy abban megemelni, mozgatni szigorúan tilos!

3.5. A fenti módon partra juttatott pontyot gyors fotózás és esetleges mérlegelést követően haladéktalanul köteles a horgász kíméletesen visszaengedni a vízbe.

3.6. Ha a behúzós jegyet váltott horgász a pontyon kívül más őshonos faj egyedét fárasztja ki csónakjából (pl. harcsa, csuka, süllő) a horogszabadítást követően azonnal köteles azt visszaengedni, az ilyen hal partra szállítása tilos!

3.7. A megfogott halak megjelölése, csonkítása tilos! A horgász gondatlanságából adódó halpusztulás esetén a vízterület kezelője kártérítési igénnyel élhet az elpusztult hal értékében. A megfogott halat kizárólag a Társaság arra illetékes szakembere jelölheti meg a szokásos haljelölési módszerrel annak érdekében, hogy későbbi megfogás esetén információt kaphassunk a hal vándorlásáról és növekedéséről.

A megfogott halakról készült fényképek megjelenítésére mód van a www.boiliebalaton.hu honlapon. Kérjük a horgásztársakat, hogy a 20 kg-ot meghaladó testtömegű halakról készített felvételeiket lehetőség szerint küldjék meg Társaságunk számára az ugyfelszolgalat@balatonihal.hu e-mail címre, a feltöltésről gondoskodunk!

 

 

A behúzós balatoni horgászjegyben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori általános balatoni horgászrend rendelkezik, illetve a fenti szabály szerint horgászóknak az Amatőr Bojlisok Klubja által közzétett Etikai Kódexben foglaltakat tartjuk irányadónak.

 

A horgászrend 2024. január 10-én lép hatályba.

 

 

 

 

 

 

Térképes helykereső

Balatoni Horgászturisztikai
Adatbázis

Tovább az adatbázisra